ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η ARTWORKS έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 135 καλλιτέχνες και 5 επιμελητές, με στόχο να συνεχίσουν να δημιουργούν και να θέτουν καίρια ερωτήματα μέσα από το έργο τους και την πρακτική τους.

Φέτος προσκαλεί και πάλι νέους καλλιτέχνες και επιμελητές να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και να διεκδικήσουν χρηματικά βραβεία, ως επιβράβευση για τη μέχρι τώρα πορεία τους και ως ενθάρρυνση και ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε ένα μόνο από τα πεδία, δηλαδή ή στις Εικαστικές τέχνες ή στην Κινούμενη εικόνα ή στο Χορό ή στην Επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής (Προκήρυξη),  το περιεχόμενο της αίτησης και ότι έχετε συγκεντρώσει και ψηφιοποιήσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Προσοχή, η αρχική καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ήταν η 06/04/2020, ωστόσο δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών (πανδημία), δίνεται παράταση στην υποβολή αίτησης με τελική προθεσμία την 26/04/2020.

Η υπεύθυνη δήλωση που σας ζητείται να συμπληρώσετε, να υπογράψετε (δεκτή γίνεται και η ηλεκτρονική υπογραφή ενώ δεν απαιτείται επικύρωση της υπογραφής) και να επισυνάψετε, είναι διαθέσιμη εδώ. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του περιεχομένου της.

Πριν υποβάλετε οριστικά την υποψηφιότητά σας, ελέγξτε εάν έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να επανέλθετε.

Νέα διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  11 Μαρτίου 2020 – 26 Απριλίου 2020 (μέχρι τις 23:59).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα θα πρέπει να είναι σε μορφή .pdf, ενώ το εκκαθαριστικό σημείωμα για το έτος 2018, η ταυτότητα (2 όψεις) ή το διαβατήριό σας, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θα πρέπει να είναι σε μορφή .jpg. Καθένα από τα αρχεία αυτά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 MB.

Βεβαιωθείτε ότι τα δείγματα έργου που θα επισυνάψετε τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κάθε πεδίο. Ψηφιακά δείγματα έργου που δεν είναι προσβάσιμα ή δεν είναι στη μορφή που ζητείται, δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα αξιολογηθούν. Δείγματα έργου μέσω ταχυδρομείου, πρωτότυπα έργα τέχνης και υποστηρικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων εκθέσεων και δημοσιεύσεων, δε θα γίνονται δεκτά.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

(Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Φωτογραφία, Εγκαταστάσεις, Περφόρμανς, Εικαστικό βίντεο, Πολλαπλά και Νέα Μέσα, Ψηφιακές μορφές τέχνης)

 • Αντιπροσωπευτικό δείγμα του έργου σας (portfolio) σε αρχείο .pdf έως 12 σελίδες. Σε κάθε έργο θα πρέπει να αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος, η χρονολογία, το μέσο, οι διαστάσεις, καθώς και πού -εφόσον- έχει εκτεθεί.
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε οπτικοακουστικά μέσα, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε έως και 3 αρχεία βίντεο ή/και ήχου ανεξαρτήτως διάρκειας. Τα αρχεία βίντεο ή/και ήχου θα είναι αποδεκτά ως σύνδεσμοι που φιλοξενούνται σε εξωτερικούς ιστότοπους (YouTube, Vimeo κλπ.). Για τα βίντεο που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης, παρακαλούμε να τους συμπεριλάβετε στην αίτησή σας και να βεβαιωθείτε ότι θα είναι προσβάσιμα online τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2020.
 • Προαιρετικά, μπορείτε να υποβάλετε ένα σύντομο βίντεο (μέχρι 90 δευτερόλεπτα) στο οποίο παρουσιάζετε τον εαυτό σας.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

(Μυθοπλασία, Ντοκιμαντέρ, Animation)

 • Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε έως και 3 αρχεία βίντεο ή/και ήχου ανεξαρτήτως διάρκειας. Τα αρχεία βίντεο ή/και ήχου θα είναι αποδεκτά ως σύνδεσμοι που φιλοξενούνται σε εξωτερικούς ιστότοπους (YouTube, Vimeo κλπ.). Για τα βίντεο που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης, παρακαλούμε να τους συμπεριλάβετε στην αίτησή σας και να βεβαιωθείτε ότι θα είναι προσβάσιμα online τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2020.
 • Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο για την διευκόλυνση των αξιολογητών και την αξιολόγηση της αίτησής σας, να αναφέρετε τους βασικούς συντελεστές κάθε δείγματος έργου σας, τη χρονολογία, τον τόπο εκτέλεσης, σύνοψη, καθώς και όποια άλλη πληροφορία κρίνετε απαραίτητη.
 • Προαιρετικά, μπορείτε να υποβάλετε σενάριο μικρού μήκους σε αρχείο .pdf το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 σελίδες (Courier New των 12 στιγμών) και το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από σύνοψη μίας σελίδας.
 • Προαιρετικά, μπορείτε να υποβάλετε ένα σύντομο βίντεο (μέχρι 90 δευτερόλεπτα) στο οποίο παρουσιάζετε τον εαυτό σας.

ΧΟΡΟΣ

(Ερμηνεία, Χορογραφία)

 • Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε έως 3 αρχεία βίντεο. Τα αρχεία βίντεο θα είναι αποδεκτά ως σύνδεσμοι που φιλοξενούνται σε εξωτερικούς ιστότοπους (YouTube, Vimeo κλπ.). Για τα βίντεο που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης, παρακαλούμε να τους συμπεριλάβετε στην αίτησή σας και να βεβαιωθείτε ότι θα είναι προσβάσιμα online τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2020.
  Για τους χορευτές, αποσπάσματα από συμμετοχή σας σε δύο παραστάσεις όπου είναι διακριτή η παρουσία σας (κατά προτίμηση σόλο) και έναν αυτοσχεδιασμό πάνω σε μία ιδέα που σας ενδιαφέρει. Το κάθε βίντεο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 λεπτά.
  Για τους χορογράφους, 3 χορογραφίες σας ανεξαρτήτως διάρκειας (όχι trailer), εκτελεσμένες είτε από εσάς τους ίδιους είτε από άλλους χορευτές.
  Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησής σας και την διευκόλυνση των αξιολογητών, να αναφέρετε λεπτομερώς τους συντελεστές κάθε δείγματος έργου, τη χρονολογία, τον τόπο διεξαγωγής, σύντομη περιγραφή, καθώς και όποια άλλη πληροφορία κρίνετε απαραίτητη.
 • Προαιρετικά, μπορείτε να υποβάλετε ένα σύντομο βίντεο (μέχρι 90 δευτερόλεπτα) στο οποίο παρουσιάζετε τον εαυτό σας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 • Αντιπροσωπευτικό δείγμα των εκθέσεων που έχετε υλοποιήσει (portfolio) σε αρχείο .pdf έως 20 σελίδες (μέχρι 5 projects). Για κάθε έκθεση θα πρέπει να αναφέρετε το έτος και τον τόπο πραγματοποίησης, τους συντελεστές, καθώς και κείμενα ή/και το σκεπτικό που την πλαισίωσαν.
 • Προαιρετικά μπορείτε να υποβάλετε έως και 3 αρχεία βίντεο που τεκμηριώνουν τα επιμελητικά σας έργα. Τα αρχεία βίντεο θα είναι αποδεκτά ως σύνδεσμοι που φιλοξενούνται σε εξωτερικούς ιστότοπους (YouTube, Vimeo κλπ.). Για τα βίντεο που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης, παρακαλούμε να τους συμπεριλάβετε στην αίτησή σας και να βεβαιωθείτε ότι θα είναι προσβάσιμα online μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2020.

Η αίτηση σας καταχωρήθηκε με επιτυχία! Σύντομα θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης.

Αίτηση

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται λατινικοί χαρακτήρες (ονόματα πανεπιστημίων εξωτερικού κλπ).

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΔΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ;
{{ errors.first('category') }}
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

{{ errors.first('subcategory_other') }}
{{ errors.first('subcategory') }}

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

{{ errors.first('first_name') }} i

{{ errors.first('last_name') }} i

{{ errors.first('fathers_name') }}

{{ errors.first('artist_name') }} i

{{ errors.first('date_born') }} i

{{ errors.first('place_born') }}
ΦΥΛΟ
{{ errors.first('gender') }}

{{ errors.first('address') }}

{{ errors.first('pobox') }}

{{ errors.first('city') }}

{{ errors.first('phone') }}

{{ errors.first('email') }}

{{ errors.first('website') }} Mορφή: http://www.example.com i
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΣΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΗΤΑΝ ΕΩΣ 12.000€;
{{ errors.first('finance') }}

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
(ΜΕΧΡΙ 3 ΤΙΤΛΟΙ)

{{ errors.first('studies['+index+'].title') }}

{{ errors.first('studies['+index+'].university') }}

{{ errors.first('studies['+index+'].date') }}
+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ


ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΑΣ (Π.Χ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΒΡΑΒΕΙΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) (ΜΕΧΡΙ 5)

{{ errors.first('achievements['+index+'].title') }}

{{ errors.first('achievements['+index+'].foreas') }}

{{ errors.first('achievements['+index+'].date') }}
+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΩΣ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΦΟΣΟΝ ΚΛΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
(ΜΕΧΡΙ 1500 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

{{ errors.first('how_you_spend') }}
Ποιες ειναι οι δεξιοτητες που θα θελατε να αναπτυξετε ωστε να εξελιχθειτε στη δουλεια σας;
(ΜΕΧΡΙ 1500 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

{{ errors.first('what_tools') }}
εχετε προγραμματισει ή/και αιτηθει σε καποιο προγραμμα επαγγελματικης εξελιξης, υποστηριξης ή φιλοξενιας επιμελητων καλλιτεχνων στην Ελλαδα ή το εξωτερικο για το ετος 2020-2021;
(ΜΕΧΡΙ 1500 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

{{ errors.first('existing_applications') }}
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ
(ΜΕΧΡΙ 1500 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

{{ errors.first('additional_info') }}

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ARTIST STATEMENT)
(ΜΕΧΡΙ 1500 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(ΜΕΧΡΙ 1500 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)
i i

{{ errors.first('artist_statement') }}
Αναπτυξτε ενα επιμελητικο σχεδιο που σκεφτεστε να υλοποιησετε:
(ΜΕΧΡΙ 3500 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

{{ errors.first('curator_plan') }}
i

{{ errors.first('portfolio') }}

{{ errors.first('screenplay') }}
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

i

{{ errors.first('videos['+index+'].url') }} Mορφή: http://www.example.com

{{ errors.first('videos['+index+'].code') }}
+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

{{ errors.first('personal_id') }}

{{ errors.first('ekatharistiko') }}

{{ errors.first('cv') }}

{{ errors.first('upeuthini_dilosi') }}

{{ errors.first('p_video') }}ΠΩΣ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ;

{{ errors.first('where_you_found_other') }}
{{ errors.first('where_you_found') }}
ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΣΤΗN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑRTWORKS (AΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΑΙL, NEWSLETTER);
{{ errors.first('newsletter') }}
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΝΩ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΑ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
{{ errors.first('accept_terms') }}

Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία προκείμενου να καταχωρήσετε την αίτηση.

{{ error[0] }}

Η αίτηση σας καταχωρείται, παρακαλώ περιμένετε

{{ uploading_percentage }} %
Xρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του site και την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Μάθε περισσότερα